Publicerad den Lämna en kommentar

Dywidendy 2022: Lista najbliższych wypłat

(…) Po wynikach za trzy kwartały już widać że to będzie rekordowa dywidenda w historii” – wskazuje prezes zarządu Adam Sikorski. Zarząd zamierza też powrócić do wypłaty dywidendy w 2023 r. „Rok 2022 rozpoczęliśmy z dużą nadzieją na stabilny i bezpieczny rozwój globalnej gospodarki, jednak światowe bezpieczeństwo zostało zburzone poprzez brutalną zbrojną inwazję Rosji na naszego wschodniego sąsiada – Ukrainę.

1zł. DYWIDENDA propozycja Zarządu. W PRZYSZŁYM ROKU BĘDZIE OKOŁO 20ZŁ

Było to możliwe dzięki umiejętnemu wykorzystaniu okazji rynkowych, jakie dawały gwałtowne zmiany cen paliw przy wzmożonym popycie, co przełożyło się z kolei na dynamiczny wzrost marż na sprzedaży paliw, biopaliw i gazu płynnego LPG. Tylko segment LPG wypracował wynik EBITDA ponad pięciokrotnie wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A. Ponadto, Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu 20 kwietnia 2023 r.

Newag miał 14,67 mln zł zysku netto, 24,51 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024

  1. Spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar.
  2. Unimot wypłacił w 2020 roku najwyższą dywidendę w swojej historii.
  3. Dzięki naszej elastyczności, sprawności działania i wieloletniemu doświadczeniu w różnych warunkach rynkowych, mimo wymagającego otoczenia udało nam się wypracować w I kwartale 2022 r.
  4. Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za cały 2022 rok.
  5. Zależnej – Unimot Paliwa, przez co zmianie uległa struktura generowania zysków przez poszczególne podmioty z Grupy.

Dzień dywidendy ustalono na 17 września 2024 r., a wypłata nastąpi 8 października 2024 r. Jednak ze względu na przesunięcie księgowania transakcji giełdowych, by uczestniczyć w dywidendzie, należy mieć akcje PZU w portfelu po sesji w dniu 13 września. Unimot S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2022 r. W tym okresie skonsolidowana EBITDA skorygowana osiągnęła poziom 85,1 mln zł. Skonsolidowane przychody ogółem Grupy Unimot w I kwartale 2022 r. Wyniosły 2 371,2 mln zł, w stosunku do 1 572,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Koronawirus SARS-CoV-2 a działalność Grupy UNIMOT

Ze względu na przeprowadzane w tamtych okresach inwestycje. Unimot nie wyklucza, że dywidenda z zysku za 2022 rok będzie wyższa niż 30 proc. Grupa wykazała skonsolidowaną skorygowaną EBITDA w wysokości 120,7 mln zł (wzrost o 900% r/r).

Dom Development liczy na rekordowy wolumen sprzedaży mieszkań w 2024 r.

Główna korekta do wyniku EBITDA za I kwartał 2022 r. To realizacja zysków z transakcji na rynku energii elektrycznej zawartych w ubiegłym roku przez spółkę Tradea, na poziomie Cytadela szef głosów poparcie dla przejścia do krótszego rozliczenia dla amerykańskich akcji 21,5 mln zł. Wpływ miały również wyceny zapasów obowiązkowych oleju napędowego, przesunięcia w czasie w zakresie kosztów i przychodów związanych z obrotem paliwami ciekłymi.

Jeśli chodzi o wyniki operacyjne wypracowane w I kwartale 2024 r. Przez Grupę Unimot w segmentach, które do 2022 r. Stanowiły główne źródło przychodów grupy, według wstępnych szacunków wolumen sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw wyniósł 476 tys. M3 (spadek o 11% r/r), a sprzedaż gazu LPG wzrosła o 1% r/r do 72 tys. Niestety z przerwą w 2019 oraz 2022 r.

AC wypłaci 3 zł dywidendy na akcję z zysku za 2023 r.

Skonsolidowanego zysku netto, z zastrzeżeniem, że rekomendacja Zarządu będzie każdorazowo zależała od sytuacji operacyjno-finansowej Grupy Emitenta. Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za cały 2022 rok. Skonsolidowana EBITDA skorygowana Grupy Unimot wyniosła w tym okresie 513,7 mln zł, a skonsolidowany zysk netto ukształtował się na poziomie 373,9 mln zł. Zarząd Unimot podjął decyzję, że będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie 13,69 zł na 1 akcję.

We wtorek na koniec sesji giełdowej za akcję PKO BP płacono 57,68 zł. Przez minione 12 miesięcy kurs wzrósł o 88,7 proc. Dodatkowo zarząd banku rekomenduje, aby niepodzielony zysk z lat poprzednich w kwocie 9 mld 437 mln 974 tys. 386,73 zł pozostał nadal zyskiem niepodzielonym. Na wyniki Grupy Unimot pozytywny wpływ miała działalność segmentu gazu ziemnego, który realizował dostawy gazu zakontraktowane w poprzednich okresach, kiedy ceny tego produktu kształtowały się na wyższych poziomach. Segment ten osiągnął w I kwartale wynik EBITDA skorygowana na poziomie 17,5 mln zł, podano również.

373,9 mln zł i był wyższy o prawie 400 proc. Zarząd PZU zarekomendował wypłatę rekordowej dywidendy, której stopa dywidendy przekracza 8%. Spółka kontynuuje długą tradycję dzielenia się zyskiem. Wypłata od ubezpieczyciela do akcjonariuszy. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 27 maja 2024 r.

Jednostkowy zysk netto w raportowanym okresie wyniósł 114,7 mln zł. Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. Spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

W ramach utrzymania i rozwoju biznesu, spółka zdecydowała się na inwestycję w aktywa logistyczne. Między innymi nabyła cysterny kolejowe. Nie był to zakup podyktowany chęcią zmniejszenia kosztów w stosunku do wynajmu, ale w ogóle umożliwieniem utrzymana dostaw. Następny, IV kwartał 2022 r., zarząd UNIMOT ocenia dobrze i jest spokojny o wynik roczny. Natomiast podchodzi ostrożnie do oczekiwań wyników za 2023 r.

Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle. Oznacza to również wzrost o około 200 proc. W stosunku do wyniku osiągniętego w I kwartale 2021 r. Unimot przeznaczył na dywidendę 16,15 mln zł z zysku za 2020 rok, czyli wypłacił 1,97 zł na akcję. W obecnym roku dywidenda nie została wypłacona ze względu na wymagania banków finansujących przejęcie spółki Lotos Terminale przez Unimot.

Pierwszym z nich jest utrzymywanie efektywnej działalności w obszarach paliw, tradingu i logistyki wraz ze stopniowym poszerzaniem portfolio produktowego. Drugim zaś realizacja inwestycji w nowe kierunki rozwoju z zakresu transformacji energetycznej, w tym w obszarach elektroenergetyki i ciepłownictwa. Ze względu na zakup Lotos Terminale – Unimot nie wypłaci dywidendy w 2022 roku. Zarząd Unimot zasiał jednak ziarenko nadziei, że kolejne dywidendy będą wypłacane. Unimot notuje całkiem dobre wyniki, więc jest bardzo prawdopodobne, że w przyszłym roku Unimot powróci do wypłat dywidend.

Rekomendacja Zarządu Unimot dotycząca podziału zysku netto osiągniętego w 2022 r. Jest zgodna z polityką dywidendową dostosowaną do nowej struktury organizacyjnej i kapitałowej Grupy. Związane jest to ze zmianami organizacyjnymi w Grupie Unimot, które obowiązują od 1 sierpnia 2022 r., tj. Przeniesieniem części przedsiębiorstwa do spółki w 100 proc. Zależnej – Unimot Paliwa, przez co zmianie uległa struktura generowania zysków przez poszczególne podmioty z Grupy.

– Zależy to od sytuacji gotówkowej, ale ze względu na brak dywidendy w bieżącym roku taki wariant jest możliwy. Żadne decyzje co do rekomendacji zarządu nie zostały podjęte – poinformował zarząd Unimotu podczas czatu inwestorskiego na platformie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII). „Ponadto, do naszego majątku Metatrader 5: Funkcja platformy zostaną włączone zakłady produkcji asfaltów w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach. Po sfinalizowaniu transakcji znacząco wzrośnie skala naszej działalności. Grupa UNIMOT będzie na trzecim miejscu na rynku magazynowania paliw oraz na drugim miejscu na rynku sprzedaży asfaltów” – podaje Sikorski w sprawozdaniu zarządu.

Pozytywnie rozpatrzyła wniosek Zarządu Emitenta w sprawie podziału zysku netto, o którym mowa powyżej. Jednocześnie, równolegle do wyzwań nowej strategii, grupa zamierza pozostać spółką dywidendową. Zarząd Unimot podjął decyzję o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu wypłaty 4 zł na akcję w postaci dywidendy. Nasze Strategia Forex dla $200 dziennie umowy z bankami finansującymi zakup Lotos Terminale uniemożliwiają wypłatę dywidendy za 2021 r. Dobre aktualne wyniki dają jednak nadzieję, że będziemy mogli powrócić do wypłaty dywidendy już od zysku za 2022 r. Czynimy starania aby tak było, gdyż – co zawsze podkreślaliśmy – chcemy być spółką dywidendową.

Do Unimot Paliwa uzależnione jest od uzyskania interpretacji podatkowej. Grupa Unimot konsekwentnie rozwija segment stacji paliw i dzięki temu notuje sukcesywne wzrosty sprzedaży paliw na stacjach. EBITDA w tym segmencie za I kwartał 2022 r. Wyniosła 1,4 mln zł w stosunku do ujemnego wyniku na poziomie -0,3 mln zł w analogicznym okresie 2021 r.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

1 × fyra =